Tomasz Szelągowski

Prezes Zarządu PIKMED

Opis

Obecnie pełni funkcję prezesa w zarządzie Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, zorientowanego na rynkowe wdrożenie polskiej myśli naukowej w obszarze zdrowia oraz promocję współpracy i budowanie partnerskich relacji wśród podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie zdobywał od początku lat dziewięćdziesiątych, kierując działem logistyki dla Ford Poland S.A. oraz prowadząc polski podmiot międzynarodowej, multimodalnej grupy Arcus Logistic GmbH. Posiada wykształcenie pedagogiczne. Jest konsultantem i trenerem w zakresie rozwoju personalnego, przywództwa, budowania strategii, i tworzenia relacji międzyludzkich. Wiedzę i umiejętności trenerskie zdobył wprowadzając na rynek polski licencjonowane programy szkoleniowe Dale Carnegie Training oraz Zig Ziglar Worldwide Training. Jako ekspert organizacji pacjentów prowadził obrady stolika ds. projektu ustawy o Prawach Pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta, w ramach Białego Szczytu 2008. Członek Podkomitetu ds. priorytetów Ministra Zdrowia w czasie polskiej prezydencji Rady Europy 2011. Współautor Białej Księgi Zdrowego i Aktywnego Starzenia (2013) oraz raportu grupy ekspertów Akademia Zdrowia 2030 – Diagnoza i Kierunki Reformy Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce (2014). W Federacji Pacjentów Polskich (FPP) od 2006 – 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. Przyjął odpowiedzialność za stworzenie i wdrożenie strategii Federacji. Nadrzędnym celem w tej działalności było podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej i świadomości pacjentów oraz wypracowanie organizacyjnej zmiany w środowisku organizacji pacjentów poprzez opracowywanie i koordynację projektów w tym zakresie (FIO, Fundacja S. Batorego, Fundusze Europejskie – FP7, IMI, AAL i inne). W European Patients’ Forum (EPF) 2008-2015 r. reprezentował głos polskich organizacji pacjentów. Trzykrotnie wybierany na dwuletnie kadencje członka zarządu EPF w 2010, 2012, 2014 (w latach 2011-2015 sprawował tam funkcję Skarbnika). Odpowiadał za budżet i właściwe zarządzanie finansami EPF, doradztwo strategiczne w zakresie polityki finansowej EPF oraz monitorowanie europejskiego rynku usług eZdrowia. Reprezentował EPF na arenie międzynarodowej, biorąc udział w opracowaniu Agendy Cyfryzacji i Opieki Koordynowanej (Digital Agenda and Integrated Care), Dyrektywy o Prawach Pacjenta w Opiece Transgranicznej, czy też tworzeniu projektów międzynarodowych m.in. „Chain of Trust” badającego perspektywy wdrożenia rozwiązań telezdrowia oraz Akademii Pacjenta nt. badań klinicznych (European Union Patients’ Academy for Therapeutic Innovation – EUPATI). Członek zespołu ekspertów Patients and Consumers Working Party (PCWP) przy Europejskiej Agencji Leków, European Medicine Agency (EMA) z siedzibą w Londynie.

Bierze udział w:

Wydarzenie - main - Krynica_2
Vouchery na dostęp do części Premium wydarzenia dostępne tylko dla Wystawców. Kontakt bezpośrednio z organizatorem.
Festiwal Natura&Zdrowie | Kongres Zdrowie i Natura | Krynica
2023-09-23
Festiwal Natura&Zdrowie | Kongres Zdrowie i Natura | Krynica