Mirosław Pysz

Dr inż. | Dziekan KWSPZ

Opis

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, mgr inż. technologii żywności. W 2001 roku uzyskał stopień doktora inżyniera nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia w specjalności żywienie człowieka. W latach 1994-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2001 roku Członek Komitetu Organizacyjnego i Członek Jury Okręgowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych bloku „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” a w latach 2002-2005 Przewodniczący Jury Olimpiady. W latach 2013-2014 ekspert w projekcie „1000 pierwszych dni dla zdrowia” realizowanym przez Fundację NUTRICIA oraz Banki Żywności w Krakowie i Częstochowie, uczestnik w projekcie „Szkolne smaki – szkoły dobrego żywienia” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Fundację „Szkoła na widelcu” oraz Krakowskie Kuratorium Oświaty.
W latach 2012-2014 recenzent i ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie w zakresie materiałów egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach średnich o profilu gastronomicznym i spożywczym. Autor i współautor 104 opracowań naukowych w tym 28 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym. Współautor i redaktor skryptu „Żywienie człowieka – zbiór ćwiczeń”, wykonawca w 4 międzynarodowych i krajowych projektach badawczych.
Od 2011 roku wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, od 2012 Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku dietetyka KWSPZ, od 1 września 2015 roku pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Od 1 września 2017 roku jest Dziekanem.

Bierze udział w:

Wydarzenie - main - Krynica_2
Vouchery na dostęp do części Premium wydarzenia dostępne tylko dla Wystawców. Kontakt bezpośrednio z organizatorem.
Festiwal Natura&Zdrowie | Kongres Zdrowie i Natura | Krynica
2023-09-23
Festiwal Natura&Zdrowie | Kongres Zdrowie i Natura | Krynica